תחנת דלק ״דלק״

רח' בראשית 2 חניון מנטה הסמוך לתחנת הדלק בכניסה למצפה רמון. (מול מלון בראשית)

Learn More

Upcoming Events

תאריך

כותרת

צבע

פורסם

אפריל

2024שלישי16אפריל19:30שלישי21:30תצפית כוכבים יומית

2024שלישי16אפריל22:00שלישי23:55תצפית כוכבים יומית

2024רביעי17אפריל19:30רביעי21:30תצפית כוכבים יומית

2024רביעי17אפריל22:00רביעי23:55תצפית כוכבים יומית

2024חמישי18אפריל19:30חמישי21:30תצפית כוכבים יומית

2024חמישי18אפריל22:00חמישי23:55תצפית כוכבים יומית

2024שישי19אפריל19:30שישי21:30תצפית כוכבים יומית

2024שישי19אפריל22:00שישי23:55תצפית כוכבים יומית

2024שבת20אפריל19:30שבת21:30תצפית כוכבים יומית

2024שבת20אפריל22:00שבת23:55תצפית כוכבים יומית

2024ראשון21אפריל19:30ראשון21:30תצפית כוכבים יומית

2024ראשון21אפריל22:00ראשון23:55תצפית כוכבים יומית

2024רביעי24אפריל19:30רביעי21:30תצפית כוכבים יומית

2024רביעי24אפריל22:00רביעי23:55תצפית כוכבים יומית

2024חמישי25אפריל19:30חמישי21:30תצפית כוכבים יומית

2024חמישי25אפריל22:00חמישי23:55תצפית כוכבים יומית

2024שישי26אפריל19:30שישי21:30תצפית כוכבים יומית

2024שישי26אפריל22:00שישי23:55תצפית כוכבים יומית

2024שבת27אפריל19:30שבת21:30תצפית כוכבים יומית

2024שבת27אפריל22:00שבת23:55תצפית כוכבים יומית

2024ראשון28אפריל19:30ראשון21:30תצפית כוכבים יומית

2024ראשון28אפריל22:00ראשון23:55תצפית כוכבים יומית

2024שלישי30אפריל20:30שלישי22:30תצפית כוכבים יומית

מאי

2024רביעי01מאי20:30רביעי22:30תצפית כוכבים יומית

2024חמישי02מאי20:30חמישי22:30תצפית כוכבים יומית

2024שישי03מאי20:30שישי22:30תצפית כוכבים יומית

2024שבת04מאי20:30שבת22:30תצפית כוכבים יומית

2024ראשון05מאי20:30ראשון22:30תצפית כוכבים יומית

2024שני06מאי20:30שני22:30תצפית כוכבים יומית

2024שלישי07מאי20:30שלישי22:30תצפית כוכבים יומית

2024רביעי08מאי20:30רביעי22:30תצפית כוכבים יומית

2024חמישי09מאי20:30חמישי22:30תצפית כוכבים יומית

2024שישי10מאי20:30שישי22:30תצפית כוכבים יומית

2024שבת11מאי20:30שבת22:30תצפית כוכבים יומית

2024ראשון12מאי20:30ראשון22:30תצפית כוכבים יומית

2024שני13מאי20:30שני22:30תצפית כוכבים יומית

2024שלישי14מאי20:30שלישי22:30תצפית כוכבים יומית

2024רביעי15מאי20:30רביעי22:30תצפית כוכבים יומית

2024חמישי16מאי20:30חמישי22:30תצפית כוכבים יומית

2024שישי17מאי20:30שישי22:30תצפית כוכבים יומית

2024שבת18מאי20:30שבת22:30תצפית כוכבים יומית

2024ראשון19מאי20:30ראשון22:30תצפית כוכבים יומית

2024שני20מאי20:30שני22:30תצפית כוכבים יומית

2024שלישי21מאי20:30שלישי22:30תצפית כוכבים יומית

2024רביעי22מאי20:30רביעי22:30תצפית כוכבים יומית

2024חמישי23מאי20:30חמישי22:30תצפית כוכבים יומית

2024שישי24מאי20:30שישי22:30תצפית כוכבים יומית

2024שבת25מאי20:30שבת22:30תצפית כוכבים יומית

2024ראשון26מאי20:30ראשון22:30תצפית כוכבים יומית

2024שני27מאי20:30שני22:30תצפית כוכבים יומית

2024שלישי28מאי20:30שלישי22:30תצפית כוכבים יומית

2024רביעי29מאי20:30רביעי22:30תצפית כוכבים יומית

2024חמישי30מאי20:30חמישי22:30תצפית כוכבים יומית

2024שישי31מאי20:30שישי22:30תצפית כוכבים יומית