טיול ג׳יפים מודרך בנהיגה עצמית

טיול ג'יפים מודרך בנהיגה עצמית – בלב ארץ בראשית במכתש רמון

תמיד חלמתם על טיול ג'יפים במדבר, אבל אין לכם ג'יפ?

מוזמנים לחוויה ייחודית במכתש רמון – טיול ג'יפים מאורגן, בנהיגה עצמית. הטיול מלווה ע"י מדריך מנוסה. נצא יחד לנסיעת שטח בלב ארץ בראשית, אל נופי מכתש רמון המרהיבים. במהלך הנסיעה, תנהגו בג'יפ ממוזג של מרכז הדרכה בטבע.

קבוצת הג'יפים תיסע בעקבותיו ובהנחייתו של מדריך מקומי מנוסה, שיעצור בנקודות עניין במכתש ויגלה לכם את צפונותיו. 

הטיול יוצא בימים חמישי-שבת בשעות קבועות (בהתאם לזמינות שלנו).

מהרו להזמין ג'יפ – מספר הרכבים מוגבל.

לפני היציאה לסיור תדרשו בחתימה על טופס ההסכם. 

לחצו לעיון טרם ההרשמה

 

כתב ויתור ושחרור מאחריות בהשתתפות בטיול הנהיגה עצמית של חברת "בטבע"

אני הח"מ מצהיר/ה, מסכים/מה ומאשר/ת כדלקמן:

1.בכוונתי לבצע טיול מודרך בנהיגה עצמית בחברת "בטבע" במכתש רמון.

2.מצב בריאותי טוב ויציב מכל בחינה, אין לי מגבלה כלשהי המונעת ממני לקיים פעילות בטבע של נסיעה בג'יפ מטלטל, והנני מתחייב/ת להודיע למי מהמדריכים ו/או המנהלים ב"בטבע", באופן מיידי, על כל שינוי במצבי ו/או בעיה רפואית, אם תהיה לי ו/או אם תתעורר (לרבות במהלך הטיול), אשר יהיה בה בכדי להשפיע על פעילותי.

3.אני מצהיר/ה כי אינני מצוי/ה תחת השפעת אלכוהול, סמים, תרופות נרקוטיות או השפעה מפריעה אחרת.

4.ברור לי לחלוטין כי נסיעה בג'יפ יכולה להיות מטלטלת. מומלץ להתייעץ עם רופא במידה ואת בהריון ו/או בכל עניין רפואי העלול להיות מושפע מטלטולים.

5.קיבלתי הסברים מפורטים בטרם תחילת פעילותי בבטבע ואני מתחייב שאציית להוראות המדריכים של מרכז ההדרכה "בטבע" בכל הקשור לנסיעה בטוחה ושמירה על הרכבים של "בטבע". ידוע לי שהטיול עובר בשטחי שמורת טבע ושהירידה מהשבילים המסומנים אסורה בהחלט. 

 • ידוע לי שהנסיעה במהלך הטיול מתבצעת בשיירה ויש איסור לעקוף או לצאת מהשיירה עד החזרה לנקודת המפגש.

6.הריני מקבל/ת על עצמי את האחריות המלאה לכל נזק אשר יגרם לי במהלך הטיול.

ובהתאם לזאת אני לבדי אשא בתוצאות המלאות, הישירות ו/או העקיפות לכל נזק גוף אשר

יגרם לי.

7.הריני משחרר/ת בזאת מכל אחריות את נדב סילברט, את חברת "בטבע" ואת מדריכה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מהפועלים מטעמה ו/או את המפרסמים מכל אחריות ו/או חבות חוקית לנזק מסוג כלשהו שיגרם לי ו/או לאדם אחר

כאמור לעיל.  ביחס לאמור לעיל הנני מוותר/ת, ויתור מלא, סופי ומוחלט, על כל טענה ו/או זכות תביעה מכל סוג שהוא כלפי נדב סילברט, מדריכי "בטבע", בגין כל נזק/ים אשר יגרם/ו לי ו/או אגרום לצד ג' כתוצאה מפעילותי.

8.ידוע לי כי חתימתי על כתב ויתור ושחרור מאחריות זה הינו תנאי יסודי ועיקרי

להשתתפותי בטיול במרכז ההדרכה "בטבע", כי אלמלא התחייבויותיי והצהרותיי האמורות לעיל לא

היו מנהלי ומדריכי מרכז ההדרכה "בטבע" מאפשרים

לי להשתתף בטיול , וכי קראתי את האמור בו בעיון, הבנתי את תוכנו וחתמתי עליו מרצוני הטוב.

 1. כי אני בן 24 ומעלה ובעל רישיון נהיגה בתוקף מזה 5 שנים לפחות.
 

 

מחיר: 1000 ₪ לג׳יפ* (נהג + עד 6 נוסעים בכל ג׳יפ)
 • במידה ותרצו שהפעילות תהיה סגורה רק עבורכם (כלומר ללא משתתפים נוספים שאינם חלק מהקבוצה שלכם), תתווסף עלות של 500 ש"ח עבור הג'יפ המוביל (המדריך).

 

 • ההדרכה מתאימה לילדים מגיל 5 ומעלה
 • נהג הג'יפ מחויב להיות בן 24 ומעלה ובעל רישיון נהיגה בתוקף

  בעל רשיון נהיגה בתוקף

 • הצגת רישיון הנהיגה בתחילת הסיור (הרישיון יצולם ע"י המדריך המוביל)
 • התחייבות לנהיגה זהירה, על פי הנחיות המדריך

 • נקודת יציאה לטיול: מרכז מסחרי גוונים, נחל ניצנה 23-29, מצפה רמון. 
 • הנסיעה וההדרכה בשיירה של מספר ג׳יפים
 • ניתן להירשם עד 24 שעות לפני תחילת הפעילות
 • משך הפעילות כשעתיים וחצי (כולל תדריך והתארגנות ליציאה בחניון)
 • במקרה של ילדים החייבים בהתקן נסיעה יש להצטייד בהתאם. לחברה אין יכולת לספק בוסטרים וכסאות ילדים. 
 •  

הבהרה: אנו משתמשים ברכבי איסוזו טרופר המטופלים ברמה המכאנית הגבוהה ביותר. אלו רכבים מורכבים ותקלות עלולות לקרות. במקרה של תקלה מכאנית, הלקוח יקבל ג'יפ חלופי או יזוכה במקום. עם זאת, נהגי הג'יפים מחויבים בנהיגה זהירה על פי הנחיות המדריך. הלקוח יישא במחיר פגיעה ברכב עקב נהיגה רשלנית