אסטרונומיה לקהל הרחב

תצפית אסטרונומיה

הגבול הוא השמיים – אירועי אסטרונומיה

מפעם לפעם, אנו מקיימים תצפיות אסטרונומיה פתוחות לקהל הרחב הכוללות הרצאות ותצפיות במספר רב של טלסקופים.

אירועים אלו מתקיימים בחגים ובמועדים אסטרונומיים מיוחדים כגון מטרי מטאורים, הופעת שביטים, התקבצות כוכבי לכת וכדומה.

יש לשים לב לפרסומי האירועים באתר!